روزنگار مقطع پیش دبستان 1 در تاریخ 1394/09/07
شعر راستگویی را خوانده
بحث و گفتگو در مورد دروغ و چه کارهایی دروغ است .
علوم در مورد حیوانات و راه رفتن آن ها و نقاشی اش را کشیده
قرآن ، آموزش سوره ی حمد
سفال ، درست کردن شکل خرس
بازی با لگو