برنامه غذایی مهر ماه مهد کودک شکوفه های نرگس
روزصبحانهمیان وعدهناهار
شنبه نان و پنیر و چای شیر و بیسکویت مادر ماکارونی
یکشنبه نان و عدسی و چای شیر و نان خرمایی پلو و خورش قرمه کرفس
دو شنبه نان و پنیر و چای شیر و کلوچه خوراک مرغ و ذرت
سه شنبه نان و کره و عسل و چای شیر و رنگارنگ شوید پلو با لوبیا چشم بلبلی و ماست
چهار شنبه نان و پنیر و چای شیر و موز سوپ جو و کوکو سبزی
پنج شنبه - - -